REZULTATAI

usipažinkite su pasiektais rezultatais

projektą sudaro 3 veiklų paketai (VP)

pexels-lukas-669615
VP2
C@RE KOMPETENCIJŲ SISTEMA - NAUJOS IR INOVATYVIOS GAIRĖS SOCIALINIAMS IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS DARBUOTOJAMS

Sukurta kompetencijų sistema bus orientuota į įgūdžius, žinias ir požiūrį, kuriuos turi turėti darbuotojai, kad galėtų įveikti globos sektoriaus iššūkius, kuri paaiškins ir suformuluos svarbiausias kompetencijas, kurias turi turėti globos darbuotojai. Šiame dokumente daugiausia dėmesio bus skiriama dviem pagrindinėms kompetencijų grupėms:

1. SKAITMENINIAI ĮGŪDŽIAI: reikalingi, siekiant padėti pacientui palaikyti santykius su šeima ir visuomene, vykdyti pacientų priežiūrą per atstumą, palaikant ryšį su medicinos specialistais, ir įsisavinti medicinos ir slaugos naujoves.

2. SANTYKIŲ IR EMOCIJŲ VALDYMO ĮGŪDŽIAI, tai asmeninės kompetencijos, kurias naudojame bendraudami su kitais žmonėmis, įgūdžiai, padedantys sąmoningai ir produktyviai valdyti savo elgesį, mintis ir emocijas.

VP3
C@RE MOKYMO PROGRAMA

Pagal šį VP bus sukurta e. mokymosi programa, kuri leis besimokantiesiems įgyti įgūdžių ir profesinės patirties per trumpesnį laiką nei reali darbo praktika, naudojant mokymosi scenarijus, kurie apibūdins realią situaciją (naudojant animaciją). Moduliuose bus aptariamos atitinkamos sveikatos priežiūros ir socialinių darbuotojų kompetencijos, t. y. nauji skaitmeniniai ir santykių bei emocijų valdymo įgūdžiai.

pexels-fauxels-3184360
pexels-pixabay-209151
VP4
C@RE SOCIALINIO MOKYMOSI MOTYVACINĖ APLINKA

Šiuo darbo paketu bus sukurta e. mokymosi aplinka, kurioje bus talpinami C@RE projekto metu sukurti mokymosi ištekliai: kompetencijų sistema, mokymosi kursas ir papildytos realybės priemonės. Kursai e. mokymosi aplinkoje bus vertinami taikant veiksmingą ir skaidrią mokymosi rezultatų akreditavimo sistemą (atviroji ženkliukų sistema). Papildytos realybės mokymosi priemonė skatins mokymų dalyvius naudotis realiu ir patirtiniu scenarijumi.