ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Δείτε τα αποτελέσματα

Αυτό το έργο έχει 3 βασικές Δέσμες Εργασιών

pexels-lukas-669615
Δέσμη Εργασιών 2
ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ C@RE - ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ/-ΕΣ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Το αποτέλεσμα αυτό δημιουργεί ένα πλαίσιο ικανοτήτων εστιασμένο στις δεξιότητες, τις γνώσεις και τις συμπεριφορές που πρέπει να κατέχουν οι εργαζόμενοι/-ες για να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του τομέα της φροντίδας,οι οποίες αποσαφηνίζουν και επικυρώνουν μία επικαιροποιημένη έκδοση για τις κρίσιμες ικανότητες που πρέπει να αποκτήσουν οι εργαζόμενοι/-ες στον τομέα της πρόνοιας. Το έγγραφο αυτό επικεντρώνεται σε δύο κύριες ικανότητες:

1. ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: είναι απαραίτητες για την υποστήριξη του/της ασθενούς στις σχέσεις του/της με την οικογένεια και την κοινωνία, για τη διαχείριση της περίθαλψης του/της ασθενούς απομακρυσμένα, διατηρώντας επαφή με τους επαγγελματίες του ιατρικού τομέα και για τη διαχείριση καινοτομιών στον τομέα της ιατρικής και της φροντίδας.

2. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΣΗΣ & ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: είναι ατομικές ικανότητες που χρησιμοποιούμε στον τρόπο αλληλεπίδρασής μας με άλλους ανθρώπους, οι οποίες μας βοηθούν να διαχειριζόμαστε συνειδητά και παραγωγικά τη συμπεριφορά, τις σκέψεις και τα συναισθήματά μας

Δέσμη Εργασιών 3:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ C@RE

Αυτή η Δέσμη Εργασιών δημιουργεί προγράμματα διαδικτυακής μάθησης βασισμένα σε σενάρια, τα οποία επιτρέπουν στους εκπαιδευόμενους/-ες να συγκεντρώσουν δεξιότητες και επαγγελματική εμπειρία σε συντομότερο χρονικό διάστημα από ό,τι ένα πρόγραμμα με φυσική παρουσία, με τη χρήση μαθησιακών σεναρίων που περιγράφουν μια πραγματική κατάσταση (με τη χρήση βίντεο κινουμένων σχεδίων). Οι ενότητες είναι οι σχετικές ικανότητες για επαγγελματίες φροντίδας και κοινωνικής πρόνοιας, δηλαδή νέες ψηφιακές δεξιότητες και δεξιότητες διαχείρισης σχέσεων και συναισθημάτων.

pexels-fauxels-3184360
pexels-pixabay-209151
Δέσμη Εργασιών 4:
C@RE ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ

Αυτή η Δέσμη Εργασιών δημιουργεί ένα περιβάλλον διαδικτυακής μάθησης που συγκεντρώνει τους εκπαιδευτικούς πόρους που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου C@RE: το πλαίσιο ικανοτήτων, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και το περιεχόμενο του εργαλείου επίδειξης επαυξημένης φροντίδας. Τα προγράμματα στο περιβάλλον διαδικτυακής μάθησης αξιολογούνται με ένα αποτελεσματικό και διαφανές σύστημα πιστοποίησης μαθησιακών επιδόσεων (σύστημα ανοικτών ετικετών ποιότητας). Το εργαλείο επίδειξης επαυξημένης φροντίδας ενεργοποιεί ένα πραγματικό και βιωματικό σενάριο για τους εκπαιδευόμενους/-ες.