ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Γνωρίστε τις δραστηριότητές μας

Το σύνολο δραστηριοτήτων προσανατολίζεται στις βασικές δεξιότητες, για τη διαχείριση σχέσεων με πελάτες/-ισσες και τις οικογένειές τους και τη διαχείριση συναισθηματικής εργασίας. Αυτές οι ικανότητες αποτελούν μέρος των προγραμμάτων C-VET με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων για την ψηφιοποίηση αυτού του τομέα και των προσφερόμενων μαθημάτων.

Η ανάπτυξη ενός μοντέλου πλαισίου ικανοτήτων για την παροχή των απαιτούμενων δεξιοτήτων
Διαβάστε περισσότερα
ο σχεδιασμός και η έκδοση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος, βασισμένου στο προαναφερθέν μοντέλο και με στόχο την υποστήριξη των οργανισμών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ώστε να εισαχθεί η μέθοδος της επαυξημένης πραγματικότητας στα κοινωνικά προγράμματα σπουδών τους
Διαβάστε περισσότερα
η δημιουργία μιας πλατφόρμας κοινωνικής μάθησης με κίνητρα, η οποία περιλαμβάνει εκπαιδευτικό υλικό, ένα πλαίσιο ικανοτήτων και στοιχεία επαυξημένης πραγματικότητας. Διαβάστε περισσότερα.
Διαβάστε περισσότερα