Aktivnosti

Upoznajte se s našim aktivnostima

skup aktivnosti usmjeren je na osnovne digitalne vještine, građenje odnosa s klijentima i njihovim obiteljima i nošenje sa zamornim emocionalnim radom. Ove kompetencije bit će uključene u C-VET programe korištenjem digitalnih alata kako bi se ovaj sektor usmjerio prema digitalizaciji edukativnih materijala.

Razvoj okvira kompetencija za pružanje potrebnih vještina
Saznaj više
Dizajn i izdavanje tečaja osposobljavanja, koji se temelji na gore spomenutom modelu kompetencija i ima za cilj podržati organizacije za strukovno obrazovanje i osposobljavanje u uvođenju AR metode u njihove društvene programe
Saznaj više
Stvaranje motivacijske platforme za društveno učenje koja će uključivati materijale za obuku, okvir kompetencija i komponente proširene stvarnosti
Saznaj više