ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

pexels-julia-m-cameron-4144293 (1)

Ο κύριος στόχος μας

Ο γενικός στόχος αυτού του έργου είναι ο εμπλουτισμός των εργαζομένων στον τομέα της προσωπικής και κοινωνικής φροντίδας με ψηφιακά προσόντα  δημιουργώντας ένα μοντέλο που προβλέπει την απόκτηση δεξιοτήτων (νέες ψηφιακές δεξιότητες και δεξιότητες συναισθηματικής διαχείρισης) μέσω επαυξημένης μάθησης και διευκολύνει τη μάθηση στον χώρο εργασίας μέσω ψηφιακών εργαλείων.

Άλλοι στόχοι

pexels-fox-1595385

η αναβάθμιση των ικανοτήτων

των κοινωνικών λειτουργών και των εργαζομένων στον τομέα της φροντίδας
pexels-fauxels-3183164

η προώθηση της χρήσης επαυξημένης πραγματικότητας

ως μιας νέας και καινοτόμου τεχνικής μάθησης στην κατάρτιση για τους εργαζόμενους/-ες στον τομέα της φροντίδας και της κοινωνικής πρόνοιας, όπου το περιβάλλον προσαρμόζεται στον εκπαιδευόμενο/-η για την καλύτερη κατανόηση ενός θέματος
pexels-pixabay-35550

διεγείροντας την

ανακάλυψη και τη μάθηση και η παροχή ψηφιακών εργαλείων για την εφαρμογή νέων μαθησιακών μεθόδων στον τομέα επαγγελματικής κατάρτισης