C@RE

AUGMENTED REALITY APPROACH FOR PERSONAL CARE

Apie ką šis projektas?

C@RE tikslas - padėti sveikatos ir socialinės priežiūros sistemai, sukuriant modelį, kuriuo būtų įgyjami nauji darbo rinkos reikalaujami įgūdžiai (pagrindiniai skaitmeniniai, bendravimo ir emocijų valdymo įgūdžiai), naudojant papildytąją realybę (PR) kaip pagrindinę mokymosi būdų skaitmeninimo priemonę.

Sužinokite daugiau

Išankstinio vertinimo klausimynas

Ar esate socialinis ir globos darbuotojas? Užpildykite mūsų elektroninį klausimyną, kad įsivertintumėte savo įgūdžius ir kompetencijas bei suprastumėte, kokių įgūdžių jums reikia norint tobulinti profesinę veiklą.

Klausimynas

Tegu kalba skaičiai

1
mėnesiai
1
partneriai
1
tikslinės grupės
1
veiklų paketai

Mūsų siekis

Užkirsti

Užkirsti kelią kvalifikuotų darbuotojų trūkumui, su kuriuo sveikatos ir socialinės priežiūros sektorius

Pateikti

Pateikti koncepciją, orientuotą į sveikatos ir socialinės priežiūros darbuotojų e. įgūdžių poreikius

Sukurti ir įgyvendinti

Sukurti ir įgyvendinti kvalifikacijos kėlimo ir švietimo modelius, kurie atitinka darbo rinkos reikalavimus